+48 531 372 660

siłownia 

 

speed  

sauna

 
 
 
 
 

Newsletter

Bądz na bieżąco!

Regulamin

REGULAMIN  

 1. Klub czynny jest w godzinach 7:00-23:00 w dni powszednie oraz 8:00 – 22:00 w soboty i niedziele.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z kortu podana jest w cenniku dostępnym w recepcji Klubu i na stronie internetowej: padel-dabrowagornicza.pl
 3. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów.
 4. Na terenie Klubu obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz palenia tytoniu, handlu i akwizycji, wprowadzania zwierząt, spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
 5. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu.
 6. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 7. Opłata za wynajęcie kortu upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 40 zł na rzecz klubu.
 8. W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości oraz używanie osobistego ręcznika. Ręcznik można wypożyczyć w recepcji Klubu.
 9. Wstęp na kort dozwolony tylko w obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu - obuwie z tzw. podeszwą ‘non-marking’ przeznaczone do sportów halowych.
 10. Istnieje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów innych niż akcesoria do gry (piłeczka, rakieta) na obszar kortu.
 11. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 12. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 13. Wskazana jest gra w okularach ochronnych.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.
 15. Zabrania się wpadania na tylną szklaną ścianę kortów
 16. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 17. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów tylko za zgodą opiekuna. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytego dozoru.
 19. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek.

 

Zasady rezerwacji kortów:

 • Rezerwacji dokonać można telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/osobiste powiadomienie najpóźniej 24 godz. przed zarezerwowanym terminem.
 • W przypadku braku rezygnacji rezerwujący ponosi pełną opłatę za wynajem kortu
 • Wszystkie skargi i wnioski i uwagi należy składać obsłudze kortów.